(2009-2012)

smris

Formalni okvir projekta:

Projekt SM RIS, ali daljše projekt Mladinska mreža razvoja raziskovalnih vrednot mladih, akronim »SM-RIS«, je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport za izbor projektov s področja socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc za sofinanciranje izvedbe operacije razvoj raziskovalne kulture mladih v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. Izvaja se v obdobju 2009-2012. Vodilni partner projekta je Evropski kulturni in tehnološki center Maribor.
Kratek opis ciljev:

V mrežo projekta je vključenih 22 konzorcijskih in 22 zunanjih partnerjev, ki so se združili v doseganju cilja razvoja raziskovalne kulture mladih in promocije znanosti. Partnerji prihajajo iz izobraževalnega, mladinskega in strokovnega področja in skupaj tvorijo celoto, ki zajema vse veje ciljne javnosti, ki so povezane z raziskovalnim delom mladih.

Raziskovalno delo mladih, poznavanje znanosti in tehnologije ter sprejemanje znanosti kot sestavnega dela prihodnosti je namreč osnova za krepitev ustvarjalne in inovacijske sposobnosti mladih, kar je tudi ključnega pomena za gospodarsko in socialno blaginjo ter zagotavljanje kakovostne prihodnosti naslednjih generacij.

S projektom omogočamo uvajanje novega načina dela z mladimi v mladinskih, šolskih in v drugih okoljih, saj omogočamo mladim, da izražajo lastne poglede, ideje in sistemske rešitve, ki na prvi pogled nujno ne kažejo kakšnih posebnosti. Dolgoročno z novimi pedagoško-didaktičnimi pristopi mlade vzpodbujamo k razmišljanju, samostojnosti, spoštovanju različnosti in združevanju v okviru raziskovalnih, znanstvenih in znanstveno-umetniških vsebin. Dolgoročni in trajnostni namen projekta mladinske raziskovalne mreže »SM-RIS« je oblikovati kreativno okolje, ki bo mlade iz urbanih in podeželskih okolij vzpodbujalo k kreativnosti, zgodnji raziskovalni dejavnosti in ustvarjanju inovativnih rešitev v lastnem okolju ter krepitvi simbolnega interdisciplinarnega povezovanja različnih ved z znanostjo ter prispevek k razvoju ključnih kompetenc in trajnostnem razvoju na lokalni, regionalni, nacionalni in EU ravni.

 

Logotip mreže simbolizira

električno vezje in lučko, ki sveti,

ko je preko omrežja povezana z virom napetosti.

Ko se torej na pravi način povežemo med sabo,

s širšim okoljem in z viri znanj, tok kreativnosti steče

in zamisli se začnejo udejanjati, svetiti.

V naše delo vnašajmo igrivost, humor

in na ta način bodimo

zgled dobre prakse
in navdih mladim,
prav tako
kot so mladi
navdih nam.

 

Več o projektu: http://www.smris.eu/pages/slovensko/domov.php

(Skupno 110 obiskov, današnjih obiskov 1)