Vabilo

Spoštovani, vabimo vas na skupščino Društva matematikov, fizikov in astronomov Koper,
ki bo v sredo, 29. 5. 2024 ob 17.00, Kidričeva ulica 17 v Kopru.

Dnevni red:

 1. Uvod v delo skupščine:
  a) Predlogi za sestavo delovnega predsedstva.b) Izvolitev in potrditev delovnega predsedstva.c) Sprejem dnevnega reda.
 2. Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2023.
 3. Razrešitev dosedanjih članov:upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča.
 4. Predlogi in volitve novih članov:upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča.
 5. Sprejem planov za leto 2024.
 6. Razno

Aljoša žerjal, predsednik DMFA Koper

Koper, 29. 05. 2024

 

INVITO

Gentile signore/signora,

 La invitiamo all’assemblea dell’Associazione dei matematici, fisici e astronomi Capodistria, che avrà luogo martedì 13 maggio 2024 alle ore 17, Via Boris Kidrič 17 a Capodistria.

Ordine del giorno:

 1. Introduzione ai lavori dell’assemblea:

a) Proposte per la composizione della presidenza di lavoro.

b) Elezione e conferma della presidenza operativa.

c) Approvazione del ordine del giorno.

 1. Rapporto del lavoro e rapporto finanziario per il 2023.
 2. Destituzione degli attuali membri: del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza e del tribunale onorario.
 3. Proposte ed elezioni di nuovi membri: del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza e del tribunale onorario.
 4. Adozione dei piani per il 2024.
 5. Vario

 

Capodistria, 22/05/2024

                                                                                                  Aljoša Žerjal    presidente del AMFA Capodistria

(Skupno 7 obiskov, današnjih obiskov 1)