Vabilo

 

 

Spoštovani, vabimo vas na skupščino Društva matematikov, fizikov in astronomov Koper,
ki bo v četrtek, 13. 4. 2022 ob 16.00, Kidričeva ulica 17 v Kopru.

Dnevni red:

 1. Uvod v delo skupščine:
  a) Predlogi za sestavo delovnega predsedstva.b) Izvolitev in potrditev delovnega predsedstva.

  c) Sprejem dnevnega reda.

 2. Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2022.
 3. Razrešitev dosedanjih članov:upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča.
 4. Predlogi in volitve novih članov:upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča.
 5. Sprejem planov za leto 2023.
 6. Sprememba statuta
 7. Razno

Aljoša žerjal, predsednik DMFA Koper

Koper, 13. 03. 2023

 

INVITO

Gentile signore/signora,

 La invitiamo all’assemblea dell’Associazione dei matematici, fisici e astronomi Capodistria, che avrà luogo giovedì 13 aprile 2023 alle ore 16:00, Via Boris Kidrič 17 a Capodistria.

 

Ordine del giorno:

 

 1. Introduzione ai lavori dell’assemblea:

a) Proposte per la composizione della presidenza di lavoro.

b) Elezione e conferma della presidenza operativa.

c) Approvazione dell’ordine del giorno.

 1. Rapporto del lavoro e rapporto finanziario per il 2022.
 2. Destituzione degli attuali membri: del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza e del tribunale onorario.
 3. Proposte ed elezioni di nuovi membri: del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza e del tribunale onorario.
 4. Adozione dei piani per il 2023.
 5. Modifica dello statuto.

 

Capodistria, 04/03/2023

                                                                                                  Aljoša Žerjal    presidente del DMFA Capodistria

 

(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)