Kvantni računalniki napovedujejo preboj v svetu računalništva, namesto bitov slednji uporabljajo kubite. Zato naj bi bili sposobni hitreje reševati zapletene račune in probleme. Naš računalnik je demonstracijski. Namenjen spoznavanju tehnologije in učenju uporabe. S pridom se učimo in se trudimo, da vam ga bomo hmalu pokazali in vas naučili osnovne uporabe.
 
Vsebina podobna tečaju na Kitajskem https://qworld.net/qbronze69-china-october-2021/
Za praktične vaje bodo uporabljeni simulatorji preko interneta in kot primer realne uporabe bo na razpolago tudi prvi kvantni osebni računalnik pri nas – Qspin Gemini mini.
 
Izvajali ga bodo sodelavci organizacije QWorld in našega društva.
 
– Urnik je naslednji:
  — četrtek, 16. februar. – 9.00 – 17.00
  — Petek, 17. februar. – 9.00 – 17.00
  — Sobota – neobvezen klepet in zaključek

I computer quantistici annunciano una svolta nel mondo dell’informatica, utilizzando i qubit invece dei bit. Pertanto, dovrebbero essere in grado di risolvere più rapidamente account e problemi complessi. Il nostro computer è un computer dimostrativo. Rivolto a conoscere la tecnologia e imparare a usarla. Stiamo imparando con interesse e stiamo cercando di mostrartelo presto e insegnarti l’utilizzo di base.

Contenuto simile al corso di Cina https://qworld.net/qbronze69-china-october-2021/

I simulatori via Internet verranno utilizzati per esercitazioni pratiche e il primo personal computer quantistico nel nostro paese – Qspin Gemini mini – sarà disponibile come esempio di utilizzo reale.

Sarà svolto dai dipendenti dell’organizzazione QWorld e dalla nostra associazione. –

Il calendario è il seguente: — Giovedì 16 febbraio. – 9:00 – 17:00 — Venerdì 17 febbraio. – 9:00 – 17:00 — Sabato – chat facoltativa e conclusione

Candidature a: info@centereksperimentov.si

(Skupno 7 obiskov, današnjih obiskov 1)