Delavnica »Ena, dva, tri zapleši tudi ti« je namenjena otrokom od 4. do 6. leta starosti. Ples je ena težjih, a ob enem ena lepiš oblik umetnosti. Od človeka zahteva izjemno samodisciplino, pravilno držo telesa, moč in elegantnost. Namen delavnice je otroke popeljati v umetnost plesa in le to povezati s štetjem korakov ob spremljavi glasbe. Otroci imajo veliko potrebo po pogostem in intenzivnem gibanju, zatorej jim je potrebno omogočiti raznovrstne športne aktivnosti, tudi takrat, kadar gre za posredovanje različnih učnih vsebin. Cilj delavnice je spodbuditi posamezna področja otrokovega razvoja, saj so le ta v predšolskem obdobju telesno, gibalno, spoznavno, čustveno in socialno močno povezana.

Človek se bolj zaveda samega sebe ob ritmičnem gibanju. Ples mu daje možnost, da skozi gib in glasbo izrazi čustva, ki se skrivajo globoko v njem. Nekateri otroci se že zelo zgodaj pravilno ritmično gibljejo z določenimi deli telesa, kasneje pa začnejo enakomerno poskakovati in teči, razprejo roke in se vrtijo ter poskakujejo, tako da so v tovrstnem trenutku presrečni.

Ples veliko pripomore na socialni ravni, kajti spodbuja stike z drugimi, razvija sodelovanje, občutljivost, prilagodljivost, upoštevanje pravil. Gibalna umetnost pripelje otroka in njegove vrstnike do medsebojnih iger, ki jim pomagajo nabrati življenjske izkušnje. Ples otroku omogoča socialno in čustveno prilagajanje pri medsebojnem odnosu z ostalimi otroki v skupini ali s posameznikom. Raznovrstne plesne aktivnosti od otroka zahtevajo, da se zaveda prostora in ga zna deliti in tudi sodelovati z drugimi. Ustvarjalni gib pomaga pri integraciji uma, čustev, telesa in duha, razvija domišljijo in pomnjenje, predstavljanje ter mišljenje.

(Skupno 41 obiskov, današnjih obiskov 1)