V okviru pilotnega projekta GDI UP 2.4 Kompetence zelenega in digitalnega prehoda v študijskem programu Predšolska vzgoja smo izvedli delavnico »Možnosti uporabe 3D tiskalnika pri učenju in poučevanju v predšolskem obdobju«. Na delavnici, ki je potekala v treh terminih (21.12.2023, 4.1.2024 in 11.1.2024), so študentje 3. letnika visokošolskega študijskega programa Predšolska vzgoja spoznali kratko zgodovino 3D tiskalnika, njegovo delovanje ter možnosti uporabe 3D tiskalnika v predšolskem obdobju. Študentom je bila predstavljena programska oprema, s katero so načrtovali in izrisali enostaven 3D izdelek za tisk. Opazovali so tiskalnik med tiskanjem. Spoznali so, da lahko raba 3D tiskalnika v predšolskem obdobju pripomore k učenju o tehnologiji ter k spoznavanju osnov oblikovanja in inženirstva, hrkati pa spodbuja tudi ustvarjalnost in sodelovanje med otroki.


Delavnico je vodila Branka Žerjal, vodja Centra eksperimentov Koper
(www.centereksperimentov.si).


Possibilities of using a 3D printer for learning and teaching in the preschool period. As part of the GDI UP 2.4 Green and Digital Transition Competences in Preschool Education study programme, a workshop was organised on “Possibilities of using a 3D printer for learning and teaching in the preschool period”. During the workshop, which took place on three dates (21.12.2023, 4.1.2024 and 11.1.2024), the 3rd year students of the Preschool Education learnt a brief history of the 3D printer, how it works and the possibilities of using it in early childhood education. The students were introduced to the software that allows them to draw a simple 3D printable product. They learnt that using a 3D printer in preschool period can help children learn about technology and the basics of design and engineering, and that it also encourages children’s creativity and collaboration.

The workshop was led by Branka Žerjal, head of the Centre for Experiments Koper
(www.centereksperimentov.si).

Novica UP PEF

Projekt GDI UP sofinancirata RepublikaSlovenija, Ministrstvo za visokošolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija –
NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča
rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

(Skupno 4 obiskov, današnjih obiskov 1)